Mova-Finco-krul-roest

KMO-portefeuille

Mova Finco zet de belangen van de KMO voorop. Wij hebben met succes de audit doorlopen om als dienstverlener voor de KMO-portefeuille erkend te worden. Dit betekent dat wij voldoen aan alle maatstaven die van een dienstverlener verwacht worden de ondernemer correct en zorgvuldig te begeleiden.

Een advies kan dus door de overheid gesubsidieerd worden. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen er een aantal voorwaarden vervuld te worden.

Voor welke adviezen kan de kmo-portefeuille worden aangewend:

Algemeen kan de kmo-portefeuille worden aangewend voor alle adviezen aangaande uw bedrijfsvoering (niet voor wettelijke verplichtingen en gewone bedrijfsuitgaven). De adviezen zijn bedoeld om de werking van de onderneming te verbeteren en dienen gericht te zijn op haar kernprocessen.

Wat die adviezen inhouden wordt hieronder verder toegelicht. Wij bouwen het advies zo op dat u naast een theoretische onderbouw ook onmiddellijk een concrete actie wordt vooropgesteld zodat u met ons advies aan de slag kunt. Uiteraard begeleiden wij u ook graag verder met de implementatie. De onderstaande lijst is indicatief, ook andere adviezen kunnen in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille. Wij zullen u uiteraard hierover meer uitleg kunnen geven, aarzel dan ook niet ons hierover te contacteren.

We geven u hieronder een overzicht betreffende onze expertise-domeinen:

Wat komt in aanmerking

Adviseren hoe je een schakelmoment in de groei kan doorkomen, advies rond leiderschap, advies over prijszettingen, advies rond aanwerving van personeel en de impact op de organisatie.

Wat komt niet in aanmerking

Implementatie van het advies of diverse documenten opstellen

Wat komt in aanmerking

Alle adviezen om tot een optimale bedrijfsvoering te komen zijn toegelaten. Daarbij denken wij aan een persoonlijk groeiplan als ondernemer, financieel plan voor de onderneming, begroting, strategische plan, communicatieplan, marketingplan, marktanalyse of investeringsanalyse.

Wat komt niet in aanmerking

Implementatie van het advies

Wat komt in aanmerking

Adviseren hoe uw droom een rendabele onderneming kan worden.

Wat komt niet in aanmerking

het concreet implementeren van het advies, eventueel opstellen van documenten of bijstand bij het indienen van het plan bij een kredietverstrekker

Belangrijke informatie

De adviezen die in aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van de kmo-portefeuille zijn gericht op uw algemene bedrijfsvoering en niet op een individuele casus. De kmo-portefeuille kan tevens niet aangewend worden voor implementatie van de adviezen of het voeren van procedures. Wij bezorgen u evenwel graag de nodige bijstand om een proces aan te passen, de strategie te implementeren of op te volgen. Vraag vrijblijvend een offerte.

Kan ik een beroep doen op de kmo-portefeuille
om een advies te subsidiëren?

Hierna vindt u de checklist aan de hand van de 5 voorwaarden:

Hoeveel bedraagt de subsidie in de KMO-portefeuille?

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming wordt de hoogte van de steun bepaald:

Of u een kleine of een middelgrote onderneming bent zal afhangen van drie parameters, met name het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

U bent een kleine onderneming als:

aantal werknemers is < 50 VTE*
omzet is < of = 10.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 10.000.000 euro

U bent een middelgrote onderneming als:

aantal werknemers is < 250 VTE*
omzet is < of = 50.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 43.000.000 euro

*VTE = voltijds equivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik en de werking van de kmo-portefeuille nodigen wij u uit contact met ons op te nemen, dan wel de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen te consulteren.